寄大愿和尚

作者:贯休 朝代:唐代
寄大愿和尚原文
道朗居太山,达磨住熊耳。手擎清凉月,灵光溢天地。
尽骑金师子,去世久已矣。吾师隐庐岳,外念全刳削。
掷孔圣之日月,相空王之橐籥.曾升麟德殿,谭无著,
赐衣三铢让不著。唯思红泉白石阁,因随裴楷离京索。
迩来便止于匡霍,瀑布千寻喷冷烟,旃檀一枝翘瘦鹤。
岘首故人清信在,千书万书取不诺。微人昔为门下人,
扣玄佩惠无边垠。自怜亦是师子子,未逾三载能嚬呻。
一从散席归宁后,溪寺更有谁相亲。青山古木入白浪,
赤松道士为东邻。焚香西望情何极,不及昙诜泪空滴。
桐江太守社中人,还送郄超米千石。宝书遽掩修章句,
万里空函亦何益。终须一替辟蛇人,未解融神出空寂。
寄大愿和尚拼音解读
dào lǎng jū tài shān ,dá mó zhù xióng ěr 。shǒu qíng qīng liáng yuè ,líng guāng yì tiān dì 。
jìn qí jīn shī zǐ ,qù shì jiǔ yǐ yǐ 。wú shī yǐn lú yuè ,wài niàn quán kū xuē 。
zhì kǒng shèng zhī rì yuè ,xiàng kōng wáng zhī tuó yào .céng shēng lín dé diàn ,tán wú zhe ,
cì yī sān zhū ràng bú zhe 。wéi sī hóng quán bái shí gé ,yīn suí péi kǎi lí jīng suǒ 。
ěr lái biàn zhǐ yú kuāng huò ,bào bù qiān xún pēn lěng yān ,zhān tán yī zhī qiào shòu hè 。
xiàn shǒu gù rén qīng xìn zài ,qiān shū wàn shū qǔ bú nuò 。wēi rén xī wéi mén xià rén ,
kòu xuán pèi huì wú biān yín 。zì lián yì shì shī zǐ zǐ ,wèi yú sān zǎi néng pín shēn 。
yī cóng sàn xí guī níng hòu ,xī sì gèng yǒu shuí xiàng qīn 。qīng shān gǔ mù rù bái làng ,
chì sōng dào shì wéi dōng lín 。fén xiāng xī wàng qíng hé jí ,bú jí tán shēn lèi kōng dī 。
tóng jiāng tài shǒu shè zhōng rén ,hái sòng qiè chāo mǐ qiān shí 。bǎo shū jù yǎn xiū zhāng jù ,
wàn lǐ kōng hán yì hé yì 。zhōng xū yī tì pì shé rén ,wèi jiě róng shén chū kōng jì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贯休 贯休 贯休(832-912),唐末诗僧、画家。俗姓姜,字德隐,婺州兰溪(今浙江兰溪县)人。七岁出家,后云游四方,广事干谒。乾宁初年(894),谒吴越王钱鏐,献贺诗,中有「满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州」之句,钱鏐有称帝野心,要他把「十四州」易为「四十州」,然后方肯接见。他回答说:「州亦难添,诗亦难改。余孤云野鹤,何天不可飞!」遂拂袖而去。天复中(901-904)入蜀,谒…详情

寄大愿和尚原文,寄大愿和尚翻译,寄大愿和尚赏析,寄大愿和尚阅读答案,出自贯休的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.xccnzx.com/shi/43804.html

诗词类别

贯休的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语